"Τα πανηγύρια αυτά έχουν πολυσύνθετο χαρακτήρα: ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό. Την αρχή τους τη βασίζουν στην ανάμνηση κάποιου γεγονότος τοπικής ή ευρύτερης ιστορικής αξίας. Τα μεγαλύτερα πανηγύρια που αποτελούν και πυρήνες των υπολοίπων είναι του Αη-Συμιού στο Μεσολόγγι και της Αγι’-Αγάθης στο Αιτωλικό."

Αη Γιώργης

Είναι πανηγύρι αρκετά νεότερο. Γίνεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όταν η γιορτή πέφτει μέσα στο Πάσχα ή στις 23 Απριλίου, στο χωριό Μάστρο με τη συμμετοχή μόνο αρματωμένων.